תפקידים בחיל:

מפיק סרטי וידאו בחיל-האוויר

מפיק סרטי וידאו בחיל-האוויר

מפעיל/ת לוחמה אלקטרונית ותוקפים

מפעיל/ת לוחמה אלקטרונית ותוקפים

קורס טיס

קורס טיס

לוחם קודקוד

לוחם קודקוד

טכנאי חשמל ובקרה

טכנאי חשמל ובקרה

לוחם הגנה אווירית

לוחם הגנה אווירית

מדריכת הגנה האווירית

מדריכת הגנה האווירית

טכנאי הגנה אווירית

טכנאי הגנה אווירית