תפקידים בחיל:

קשר ותקשורת

קשר ותקשורת

רכז/ת תא התרעה

רכז/ת תא התרעה

אלקטרואופטיקה

אלקטרואופטיקה

רכז/ת שליטה קרקעית - קשל"ט/ית

רכז/ת שליטה קרקעית - קשל"ט/ית

פקיד שו"ס (שותפות סוד)

פקיד שו"ס (שותפות סוד)

מש"ק/ית מנ"ט (מודיעין וניווט)

מש"ק/ית מנ"ט (מודיעין וניווט)

מש"ק/ית בקרה אווירית

מש"ק/ית בקרה אווירית

מודיעין אוויר

מודיעין אוויר