תפקידים בחיל:

מש"ק/ית מנ"ט (מודיעין ניווט)

מש"ק/ית מנ"ט (מודיעין ניווט)

מודיעין אוויר

מודיעין אוויר

לוחמת הגנה אווירית

לוחמת הגנה אווירית

מדריכת סימולטור

מדריכת סימולטור

מדריכת אנגלית טכנית

מדריכת אנגלית טכנית

פקח/ית טיסה

פקח/ית טיסה

מש"ק/ית אבטחת מידע בחיל האוויר

מש"ק/ית אבטחת מידע בחיל האוויר

קשר קרקעי ומוטס

קשר קרקעי ומוטס