תפקידים בחיל:

מגן חיל-האוויר

מגן חיל-האוויר

מטיס חוץ כטמ"ם

מטיס חוץ כטמ"ם

מנחית סער קדמי

מנחית סער קדמי

מערך שרותי קרקע ומיוחדים

מערך שרותי קרקע ומיוחדים

טכנאי חשמל ובקרה

טכנאי חשמל ובקרה

מפעיל/ת מודיעין אלקטרוני מוטס (מודא"ל)

מפעיל/ת מודיעין אלקטרוני מוטס (מודא"ל)

בקרת ירי והיגוי

בקרת ירי והיגוי

מערך ההנעה

מערך ההנעה