תפקידים בחיל:

חונכת מתמטיקה ופיזיקה בבית-הספר לטיסה

חונכת מתמטיקה ופיזיקה בבית-הספר לטיסה

מודיעין אוויר

מודיעין אוויר

מטאורולוג ביחידת החיזוי של חיל-האוויר

מטאורולוג ביחידת החיזוי של חיל-האוויר

עובדת חדר מבצעים אוויר (פקמ"צית)

עובדת חדר מבצעים אוויר (פקמ"צית)

אוגדן מקצועות התצ"א

אוגדן מקצועות התצ"א

מערך ההנעה

מערך ההנעה

קשר קרקעי ומוטס

קשר קרקעי ומוטס

מצילה

מצילה