תפקידים בחיל:

מצילה

מצילה

מטיס חוץ כטמ"ם

מטיס חוץ כטמ"ם

טכנאי נשק מונחה

טכנאי נשק מונחה

טכנאי מחשוב

טכנאי מחשוב

טכנאי כטמ"ם (כלי-טיס מאוישים מרחוק)

טכנאי כטמ"ם (כלי-טיס מאוישים מרחוק)

מפעיל/ת לוחמה אלקטרונית ותוקפים

מפעיל/ת לוחמה אלקטרונית ותוקפים

מנחית סער קדמי

מנחית סער קדמי

לוחמה אלקטרונית

לוחמה אלקטרונית