אודות
מיון והתאמה
הכשרה ושירות

על התפקיד

גף פיזולוגיה תעופתית ביחידה לרפואה אווירית (ירפ"א) הינו מוקד ידע לאומי בתחום הפיזיולוגיה התעופתית. הגף אחראי על שמירת כשירות אנשי צוות אוויר ועזר אוויר להתמודדות עם תופעות פיזיולוגיות מגוונות העלולות להתרחש במהלך טיסה. תופעות אלו כוללות חשיפה לתנאי מחסור בחמצן, השפעות שינויים בלחץ האטמוספרי, חשיפה לתאומה, התמודדות עם התמצאות מרחבית שגויה וכדומה.

מדריכות הפיזיולוגיה התעופתית מעבירות הדרכות פרונטליות, תרגולים ואימונים בסימולטורים השונים הקיימים בגף.