מידע כללי
מיון והתאמה
הכשרה ושירות

על התפקיד
כלוחם קודקוד בחיל האוויר ניתנת לך האפשרות להשתלב במערך משמעותי המשפיע רבות על בטחון המדינה. במהלך המסלול תיחשף לתכנים שקומץ נבחרים זוכה להיחשף אליהם. לוחם קודקוד נדרש לביצוע משימתו המורכבת, בכל תנאי ובכל מצב.