על התפקיד

התחום כולל עיסוק במערכות החשמל, הבקרה והבטיחות של כלי-הטיס של חיל-האוויר, תוך שימוש בטכנולוגיות ובכלים מתקדמים. המערך נמצא בליבת העשייה של חיל-האוויר ומהווה מרכיב חשוב בהצלחת משימותיו. השירות במערך מאתגר ומעניק לטכנאים ולטכנאיות ידע וניסיון רב, היכולים לשמשם לקראת קבלת תעודות חשמלאי שונות ממשרד הכלכלה.

לאחר ההכשרה בבית-הספר הטכני, השירות יתבצע בדרגי ב' וד' הנותנים שירות בבסיסי חיל-האוויר בכל רחבי הארץ.