על התפקיד
תחום הכולל עיסוק בשניים מהמערכים המובילים והפעילים בחיל-האוויר. מערך מטוסי הקרב ומערך מסוקי הקרב אחראיים על מגוון רחב של פעולות בתחום התקיפה. חלק מהתפקידים מקנים זכויות של תומך לחימה.

לאחר ההכשרה בבית-הספר הטכני השירות יתבצע בטייסות הטיסה או בדרגי ב' וד' הנותנים שרות בבסיסי חיל-האוויר הפזורים ברחבי הארץ.

מקצועות המערך:
- טכנאי דרג א' F-16
- טכנאי דרג א' F-15
- טכנאי F-15I
- טכנאי דרג ב' חשמל F-16
- טכנאי דרג ב' מכונות F-16
- טכנאי דרג א' "פתן"/"שרף"
- טכנאי מערכות ירי "פתן"/"שרף"
- טכנאי מערכות חשמל "פתן"/"שרף"