על התפקיד
מערך התומך במערכות הירי והניווט של כלי-הטיס. מערכות אלו בעלות יכולות מכריעות בהיבטי בטיחות טיסה ושליטה בכלי-הטיס בעלי מערכות הנשק השונות והמתוחכמות.

מקצועות המערך:
- טכנאי בקרת ירי F-15/F-16
- טכנאי בקרת טיסה
- טכנאי מערכות בקרת ירי