על התפקיד
מערך האמון על איתור כלי-טיס בטרם כניסתם למרחב האווירי של מדינת ישראל. אנשי המערך משרתים ביחידות הבקרה השונות ובשאר בסיסי חיל-האוויר. המערך נחשב למערך רגיש ביותר ובעל חשיבות עליונה לביטחון המדינה.

לאחר ההכשרה בבית-הספר הטכני השירות יתבצע באחת מיחידות הבקרה או באחד מבסיסי חיל-האוויר הפזורים ברחבי הארץ.

מקצועות המערך:
- מודיעין אוויר
- תמונה אווירית
- כסיף נאור