על התפקיד
תחום הכולל עיסוק במנועי סילון ובוכנה. שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לאיתור ותיקון תקלות בכלל כלי הטיס בחיל-האוויר. מערך ההנעה מהווה מרכיב קריטי בהצלחת משימות החיל. במהלך השירות הטכנאים רוכשים ידע וניסיון שיכול לסייע בהשתלבות בתעשיות האזרחיות לאר השירות הצבאי.

לאחר ההכשרה בבית-הספר הטכני השירות יתבצע בדרגי ב' וד' הנותנים שרות בבסיסי חיל-האוויר הפזורים ברחבי הארץ.

מקצועות המערך:
- מנועי מטוסי קרב
- מנועי מסוקים
- מנועי בוכנה/ כלי טיס מאוייש מרחוק