על התפקיד
מיון והתאמה
הכשרה ושירות
עוד בנושא

עובדת חדר מבצעים משרתת במרכזי הפעילות המבצעית מהם מתופעל כוחו האווירי והקרקעי של חיל-האוויר. במסגרת התפקיד אחראית הפקמ"צית על תפעול שוטף של חדר המבצעים הטייסתי או הבסיסי ברגיעה ובחירום: היא אמונה על הכנת חומרי העזר לטיסות המבצעיות ולאימונים, על ריכוז המידע מהגורמים השונים מולם עובדת היחידה ועל הפעלת הפעילות המבצעית בהתאם למידע שהתקבל. השירות בתפקיד זה הוא בליבת העשייה המבצעית של חיל-האוויר.