על התפקיד
מיון והתאמה
הכשרה ושירות
עוד בנושא

לרכזי השליטה יש אחריות רחבה והם אחראיים על הפעלת מטוסי ומסוקי החיל למשימותיהם השונות. הם נחשבים לאנשי מפתח בקבלת ההחלטות המתקבלות בזמן אמת על-ידי הדרגים הבכירים ביותר. עבודת הקשל"טים כוללת עמידה בלחצים רבים והם נדרשים להיות בעלי יכולות למידה גבוהות, חשיבה מהירה, עבודה בצוות ועליהם להיות מסורים לעבודתם.