על התפקיד
מיון והתאמה
הכשרה ושירות
עוד בנושא

תפקידם של המגנים האסטרטגיים הוא הגנה על הנכסים האסטרטגיים של חיל-האוויר. תפקיד המגן הינו דינאמי ומשולבות בו משימות ייעודיות וייחודיות להגנת בסיסי ונכסי חיל-האוויר. החיילים והחיילות יוכשרו ללחימה ברמת הפרט והצוות במתארים שונים.