על התפקיד
מיון והתאמה
הכשרה ושירות

שירות בתחום הניווט והמודיעין בחיל-האוויר כולל ביצוע פעולות בתחומים אלה ביחידות המבצעיות של חיל האוויר. זהו תפקיד בעל אופי מבצעי המשלב בין עולם המבצעים לבין עולם המודיעין. מש"קי המנ"ט (מודיעין וניווט) עוסקים בקבלת תוכנית טיסה מהגורמים המבצעיים והמודיעיניים, הזנת הערות והנחיות בהתאם למידע שהתקבל, הפקת מפות ניווט, הכנת תיקי טיסה הכוללים גם תצלומי אוויר, הזנת נתוני הטיסה למחשב המטוס, תכנון נקודות נחיתה למסוקים ואחראיים על מלאי עזרי המודיעין הדרושים לניווט.