על התפקיד
מיון והתאמה
הכשרה ושירות
יצירת קשר
מדריכת הגנה אווירית אחראית על הדרכתם, הכשרתם והסמכתם של לוחמי ולוחמות מערך ההגנה האווירית. המדריכות מהוות מוקד ידע בתחומן והן חלק בלתי נפרד מסגלי ההדרכה הכוללים קצינים ולוחמים. מדריכת ההגנה האווירית צריכה להיות בעלת רמה מקצועית גבוהה, כושר פיזי טוב ויכולת מנהיגות והדרכה.

מדריכות הגנה אווירית מתמחות בשלושה תחומים: מערכות נשק, קליעה וזיהוי מטוסים.