אודות
טפסים ושאלונים
יצירת קשר
עוד בנושא

משפחת חיל-האוויר רואה בשירות ילדיהם של אנשיה כחלק מהמורשת המשפחתית של החיל. חיל-האוויר מברך על ההמשכיות והתרומה הרבה, אשר מסייעות לשמור על מצוינות ומוטיבציה גבוהה לשירות משמעותי בחיל.

נוהל דור המשך מאפשר למיועדים לשרות בטחון להמשיך את דרכם של הוריהם אשר שרתו או משרתים בקבע, כאזרחים עובדי צה"ל או כלוחמים ואנשי צוות-האוויר, ללבוש את מדי החיל ולשרת בגאווה בחיל שכולו משפחה.

למידע מפורט אודות הנושא ולקריטריונים לקבלה, פנו ללשונית "עוד בנושא".