על התפקיד
מיון והתאמה
הכשרה ושירות
עוד בנושא

מקצועות אוגדן תצלומי האוויר הינם מספר מקצועות מודיעין ייחודיים המאוגדים תחת יחידה מבצעית אחת. המקצועות הכלולים באוגדן: חוקר/ת מודיעין חזותי, חוקר/ת תצפיות מודיעין, חוקר/ת מיפוי מבצעי, וחוקר/ת מטרות אוויר.

תפקידים אלו משלבים את עולמות המודיעין והמבצעים ובעשייתכם המקצועית והמבצעית ניתן מענה לצרכי המודיעין של חיל האוויר ולצרכי הביטחון של צה"ל וגופי הביטחון השונים של מדינת ישראל.

מקצועות אלו כוללים עיסוק בתוכנות מחשוב מתקדם (אותן נלמד בקורסים השונים), חשיפה לחומר רגיש ולפעילויות מסווגות ועבודת צוות אשר מובילה יחדיו מאמץ מודיעיני ומתן מענה לדרישות הכוחות השונים. החיילים במקצועות אלו עוסקים בניתוח מידע מודיעיני, עיבוד והפקת המידע וליווי מבצעים שונים ומסווגים להם השתיקה יפה.

העבודה במקצועות הללו מקנה לעוסקים בתחום נגיעה בליבת האתגרים הביטחוניים איתם מתמודדת מדינת ישראל. כן מקנה התפקיד, למידת תוכנות מחשוב שונות להן יש דרישה גם כעיסוק לחיים בעולם האזרחות, פתיחת צוהר אל מול גופי ביטחון שונים במדינה. בנוסף, חלק מחיילי היחידה בוחרים להשתלב בעולם ההדרכה, לחתום לתקופת קבע או המשך במסלול הקצונה והתקדמות ביחידה ובלהק המודיעין.

* שימו לב: עקב רמת הסיווג הגבוהה לא ניתן לפרט באופן מלא אודות התפקידים. תחומי עיסוק נוספים יחשפו לאחר סיום שלבי ההכשרה לתפקידים.