על התפקיד
מיון והתאמה
הכשרה ושירות

מקצועות אוגדן התצ"א הינם מספר מקצועות מודיעין ייחודיים המאוגדים תחת יחידה מבצעית אחת. המקצועות הכלולים באוגדן: חוקר/ת מודיעין חזותי, חוקר/ת תצפיות מודיעין, חוקר/ת מיפוי מבצעי, וחוקר/ת מטרות אוויר.

תפקידים אלו משלבים את עולמות המודיעין והמבצעים. העבודה בהם כוללת עיסוק במחשוב מתקדם, חשיפה לחומר רגיש ולפעילויות מסווגות ועבודת צוות מאתגרת. החיילים עוסקים בניתוח מידע מודיעיני והפקתו ובכך התפקיד מאפשר השפעה ישירה על איתור והשמדת מטרות אויב וליווי מבצעים מיוחדים.

חוקרי המודיעין החזותי חוקרים תצפיות מודיעין. חוקרי המיפוי המבצעי מנתחים ומפיקים נתונים מתוך תצלומי אוויר ולווין.

* שימו לב: עקב רמת הסיווג הגבוהה לא ניתן לפרט באופן מלא אודות התפקידים. תחומי עיסוק נוספים יחשפו לאחר סיום שלבי ההכשרה לתפקידים.