אודות
עוד בנושא

חיל-האוויר הוא זרוע מבצעית ומשמעותית בצה"ל, ובתוכו קיים גוף מודיעין עצמאי שנקרא "להק המודיעין". אנשי המודיעין בחיל אחראיים על גיבוש וייצור תמונה מודיעינית ברורה עבור המשימות המבצעיות של חיל-האוויר וכן על המחקר ואיסוף המידע על האויב וכוונותיו. לצד עבודתם המודיעינית, אנשי המודיעין בחיל עובדים בשיתוף פעולה עם אנשי מערך המבצעים ומהווים חלק בלתי נפרד מהעשייה המבצעית השוטפת של חיל-האוויר.